Lähetystyö

"Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu." (Matteus 24:14)

Hyvinkään helluntaiseurakunnalla on pitkät perinteet lähetystyössä. Seurakunnalla on ollut lähettejä jo vúodesta 1956 mm. Thaimaassa, Mongoliassa, Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa, Intiassa ja Sri Lankassa.

Lähetystyö on yksi seurakunnan ydintoiminnoista (evankelioinnin, opettamisen ja yhteyden rakentamisen rinnalla). Lähetystyön liikkeelle paneva voima on Jeesuksen lähetyskäskyssä Matt 28:19-20 "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.". Hyvinkään helluntaiseurakunnassa uskotaan ilosanomaan Jeesuksen vapauttavasta voimasta (Joh 3:16), ja halutaan välittää tämä ilouutinen kaikkien maailman ihmisten tietoisuuteen.

Lähetystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Suomen helluntaiseurakuntien lähetysjärjestön, Fida Internationalin, kanssa. Fida International on suurimpia suomalaisia kummilapsi- ja kehitysyhteistyöjärjestöjä, ja Suomen suurin lähetysjärjestö. Fida koordinoi mm. kehitysyhteistyöprojekteja ympäri maailman. Näissä projekteissa paikallisten yhteistyökumppaneiden kautta paikallisille yhteisöille annetaan valmiuksia asukkaiden ongelmien ehkäisemiseen ja pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Akuuteissa tarpeissa Fida koordinoi myös katastrofi- ja humanitaarista apua.

Pääyhteistyökumppanimme ovat FIDA International, Mission Possible ja AvainMedia.