Miten voin tulla uskoon

Uskoontuleminen on sitä, että ihminen löytää yhteyden Jumalaan Jeesuksen kautta, ottaa vastaan syntien anteeksiannon ja antaa elämänsä Jeesuksen johdettavaksi.

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." Johanneksen evankeliumi 3:16

"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut." Apotolien teot 16:31

Pyydä Jeesukselta syntisi anteeksi ja kutsu hänet elämääsi. Kaikki tulee täysin Jumalan lahjana ilman omia ponnisteluja. Riittää, että uskot ja otat tämän lahjan vastaan.

Voit rukoilla omin sanoin tai vaikka seuraavin sanoin:

Uskoontulorukous
”Taivaallinen Isä. Tiedän, että olen rikkonut Sinua vastaan ja poikennut Sinun tahdostasi. Uskon, että Jeesus on kuollut minun puolestani ja että Hän sovitti minun syntini. Tahdon antaa koko elämäni Hänelle ja kääntyä Hänen avullaan synneistäni ja ottaa vastaan lahjana anteeksiantamuksen. Jeesus olet minun Herrani ja Vapahtajani. Aamen.”

Jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi. Uskoontulo ei ole tunteen vaan uskon asia. Sinulla on lupa ja etuoikeus tunnustaa uskosi. Raamattu sanoo: "Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut." Roomalaiskirje 10:9

Lue Raamattua ja opettele henkilökohtaisesti tuntemaan, millainen Jeesus todella on ja mitä Hän sanoo. Etsi ystäviä, joiden kanssa voit jakaa löytösi. Taivaallinen Isä tahtoo, että Hänen lapsensa löytävät itselleen hengellisen kodin, jossa he voivat kasvaa ja vahvistua.